Loading...

Revisions ydelser

Verum Cura er en nytænkende revisionsvirksomhed, der med et bevidst nærvær, rådgiver, optimerer og sikrer dig et trygt fundament, som understøtter dine unikke behov og drømme. Vi vil gøre op med det gamle paradigme, hvor langt størstedelen af vores arbejde går med at studere historiske data og kun begrænset ser ind i fremtiden. Vi står på mål for at anvende data og viden proaktivt, så vi sammen kan tage de bedste beslutninger for en succesfuld fremtid.

Verum Cura er offentlig godkendt revisor og vi kan yde alle former for lovpligtig revision af årsrapporter samt øvrige revisorerklæringer.

Vi er eksperter i opstilling af årsrapporter for både selskaber, foreninger og personligt erhvervsdrivende.

Vi påtager os at assistere med alle de nødvendige dokumenter i forbindelse med årsafslutningen og vi sørger for at alle indberetninger til Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen foretages korrekt og til tiden.

Det handler kort fortalt om at du er tryg i forhold til at din virksomhed overholder sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, og vi lægger samtidig stor vægt på at kunne kommunikere komplekse forhold på en simpel og forståelig måde, med udgangspunkt i det menneske som vi har med at gøre.

Vi følger nøje med udviklingen i lovgivningen indenfor for skat og moms, og yder den optimale rådgivning og hjælp med skatteplanlægningen i forhold til netop dine behov. Vi besidder selv en stor viden og erfaring indenfor området, ligesom vi har et bredt netværk af skattespecialister i vores netværk.

Vi har altid fokus på at optimere din skatteplanlægning og har en proaktiv tilgang hertil. Samtidig har vi en forståelse og respekt for at dette skal ske med udgangspunkt i dig og din virksomheds værdier og ønsker.

I forbindelse med investeringer, køb og leasing er det vores erfaring, at konsekvensberegninger giver stor værdi i forhold til at skabe overblik over risici og muligheder.

Vi simulerer konsekvensen af en potentiel investering og giver dig derved et réelt billede af påvirkningen af virksomhedens økonomi, finansiering og likviditet.

Baseret på vores store erfaring og forretningsmæssige forståelse, er konsekvensberegninger med til at give det bedste grundlag for at træffe de bedste beslutninger i forhold til det, der er dit langsigtede mål.

Drift-, status- og likviditetsbudgetter udarbejder vi løbende til intern brug i virksomheden for at give dig et retvisende realtidsbillede af virksomhedens økonomiske situation. Budgetter og prognoser udarbejder vi også, når der er behov for det i dialogen med banken om eksempelvis lånoptagelse og finansiering.

Budgetter og prognoser kan med fordel integreres med vores løbende budgetopfølgning, og giver dig mulighed for at være på forkant, sikre en sund drift af virksomheden og en tryg hverdag.

Generationsskifte deler vi op i flere faser for at sikre en struktur og proces der sikrer, at vi kommer hele vejen rundt og når til den rigtige løsning for dig.

 

I planlægningsfasen kigger vi på den bedste anvendelse af skattemodeller, finansieringsmodeller og værdiansættelse. For os er de bløde værdier meget vigtige, for vi ønsker at vælge en løsning der peger i retning af de drømme du har for dit liv og virksomhedens fremtid.

I gennemførelsen og implementeringen af generationsskiftet udarbejder vi alle relevante dokumenter ofte i samarbejde med virksomhedens advokat. Vi har tæt samarbejde med specialiserede advokater der gør det let for dig, idet vi kan forestå den samlede proces med dine interesser i højsædet.

Vi er din sparringspartner og rådgiver i alle faser af køb, salg og værdiansættelse af virksomheder. Vores kompetencer og erfaring gør os i stand til at rådgive i alle faser og udarbejdelse af Due Diligence. Vi fokuserer altid på hvem du er og hvad du ønsker at opnå ved køb eller salg af virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være løsningsorienterede og at gøre det komplekse simpelt. Vi har altid fokus på mennesket og tilpasser vores løsningsmodeller hertil

Hvor end du og din virksomhed befinder dig i livscyklussen, yder vi rådgivning omkring hvilken virksomhedsstruktur, der mest optimalt understøtter din forretning. Dette er lige fra valg af selskabsform til holding konstruktioner og omstrukturering.

I forbindelse med økonomiske udfordringer i virksomheden, er det vigtig at kunne træffe de rigtige beslutninger hurtigt. Vi udarbejder konsekvensberegninger ved forskellige løsningsmodeller og rådgiver dig til den løsning som passer bedst til din situation og dine ønsker for fremtiden.

Vores rådgivning er altid skarp og hjertelig og vi hjælper dig gerne bedste muligt videre når det gælder økonomiske udfordringer, rekonstruktion, begrænsning ved personlig hæftelse, genoptagelse ved tvangsopløsning mv.

Det handler om at skabe et overblik og kunne vælge den bedste løsning under de givne vilkår

Lad os starte en spændende rejse sammen

  •   Jeg er interesseret i at høre mere om*

  •   Virksomhedstype*
  •   Har du valgt "Andet" - angiv type her


  •   Besked
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.